MeSalud surge de la experiencia de más de 15 años en el método Pilates y la preparación física a través de diferentes técnicas de ejercicio físico basado en la reeducación postural y biomecánica del movimiento.

Un concepto nuevo del ejercicio físico enfocado totalmente a la salud. Las funciones diarias crean descompensaciones musculares, contracturas, malos hábitos biomecánicos (nos movemos mal) y posturales que producen dolores crónicos terminando, en ocasiones, incluso en lesión. En MeSalud enseñamos a trabajar el cuerpo de una forma efectiva, fortaleciendo las zonas débiles, relajando las que tienen mucha tensión y reeducando al cuerpo en el movimiento, para que este se realice de una forma correcta que evite el dolor y la debilidad de zonas del cuerpo que nunca se trabajan o que se hace de forma incorrecta.


MeSalud 15 urte baino gehiagoko esperientziatik sortzen da Pilates metodoan eta ariketa fisikoko teknika desberdinen bidezko prestakuntza fisikotik, mugimenduaren jarrera berreziketan eta biomekanikan oinarrituta.

Osasunera bideratutako ariketa fisikoaren kontzeptu berria. Eguneroko funtzioek giharretako desorekatzeak, kontrakturak, ohitura biomekaniko txarrak (gaizki mugitzen gara) eta jarrera-desorekak sortzen dituzte, min kronikoak eragiten dituztenak, eta, batzuetan, baita lesioak ere. MeSalud programan gorputza modu eraginkorrean lantzen irakasten dugu, ahulguneak sendotuz, tentsio handia dutenak erlaxatuz eta gorputza mugimenduan berriz heziz, gorputza behar bezala egin dadin, inoiz lantzen ez diren edo modu okerrean egiten diren gorputz-eremuen mina eta ahultasuna saihesteko.