Ostalaritza, Merkataritza eta Zerbitzuetarako kalte-ordainak erreklamatzeko kanpaina

463/2020 Errege Dekretuaren bidez alarma-egoera deklaratu zenetik sortutako kalteen ordaina emateko Estatuaren betebehartzat jotzeari buruz argitaratu diren iruzkin juridiko-ekonomikoak ikusita, egokia dirudi gogoeta labur bat egitea.

Estatuaren kargurako betebehar hori egoteari edo ez egoteari dagokionez, aplikatu beharreko araudia osorik zerrendatzeko asmorik gabe, ikusten dugu alarma-egoeraren oinarrian dagoen araudiak kalte-ordain hori aurreikusten duela. Hala, alarma-, salbuespen- eta setio-egoerei buruzko ekainaren 1eko 4/1981 Lege Organikoak 3.2:
"Egoera horien indarraldian hartutako egintza eta xedapenak aplikatzearen ondorioz, zuzenean edo bere baitan, egotz ezin dakizkiekeen egintzen ondoriozko eskubide, ondasun, kalte edo galerak jasaten dituztenek kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango dute, legeetan xedatutakoaren arabera".

Ez gaude administrazioaren ondare-erantzukizuneko kasuetan kalte-ordaina lortzeko eskubideari buruzko arauketa generiko baten aurrean, 39/2015 eta 40/2015 legeetan baitaude, Konstituzioaren 106. Aitzitik, alarma-egoera deklaratzeko horrelako egoeretarako berariaz idatzitako lege organikoak berak baieztatzen du hori. Beraz, ez da ulertzen nola dagoen zalantzan jartzen duen norbait.

Beste kontu bat izango da, kasu zehatz bakoitzaren egoera berezia; normala da hori aztertzea erreklamazio bakoitza eztabaidatu eta erabakitzeko unean, baina inork ezingo luke zalantzan jarri egun horietan galerak izatera behartuta dauden jarduera ekonomikoak daudela, inola ere egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik; izan ere, jarduera etetea (edo ixtea) ez dute borondatez egin kaltetutako industriek edo enpresek.

Laburbilduz,Ekainaren 1eko 4/1981 Lege Organikoaren 3.2 artikuluak kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen die alarma-egoerak iraun bitartean hartutako neurrien ondorioz pertsona, ondasun edo eskubideengan kalteak edo galerak jasan dituztenei, baina ez automatikoki; aitzitik, legeak gehiago zehazten ez badu, kasu bakoitzaren inguruabarrak kalteen eskubidearen ikuspegitik aztertu beharko dira, batzuk bidegabeki aberastea baztertzeko.

Aurrekontuen kontura Beraz, gure ustez, merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak interes orokorreko alarma-egoeran hartutako neurrietan sakrifizio berezia jasan duten sektoreak dira, eta, beraz, kalte-ordaina eman beharko litzaioke.

Zer ekintza egingo dira?

1. Urratsa

Planari atxikitzea

Orri honen amaieran emandako inprimakiaren bidez, datuak biltzea ostalariek, merkatariek eta zerbitzu-enpresek plan honetan anexionatu nahi dutenean, kalte-ordainak eskatzeko hurrengo urratsak kudeatzeko. Mugaeguna: 2021eko urtarrilaren 31

2. Urratza

Dokumentazioa biltzea

Otsailean, 2019an eta 2020an izandako fakturazioari buruzko dokumentazioa eskatuko diogu interesdun bakoitzari, bai eta jaso diren edo ebazteke dauden laguntzak ere.

Halaber, interesdun guztiei jakinaraziko zaie etorkizunean bide juridikoaren bidez erreklamatu ahal izateko kostuen aurreikuspena, eta erreklamazioarekin jarraitu nahi duten eskatzaile guztien artean banatuko da.

3. Urratza

Txostena egitea

2021eko martxotik aurrera, txosten bat egingo da lortutako datu guztiekin, dagokien erakundeei bidaltzeko, kalte-ordainaren zenbateko osoarekin.

4. Urratza

Kalte-ordainak eskatzea

Kalte-ordainen eskaera bide juridikoaren bidez entregatuko da 2021eko martxoaren 14a baino lehen, horiek aurkeztea iraungitzea saihesteko.

Nola batu naiteke?

Ekintza-plan honetan sartu ahal izateko, ezinbestekoa da ABK Asociación Barakaldo elkarteko kide izatea, gutxienez prozesu osoan zehar. Bazkidea bazara, eskatzen dizkizugun datuak kanpaina honetarako prestatu dugun formularioaren bidez bakarrik eman beharko dituzu.

Lotuta ez bazaude eta planari atxiki nahi badiozu, inprimaki honetatik bertatik zuzenean lotu ahal izango zara, dagokion inskripzio-kuota ordainketa-pasabidearen bidez ordainduta.