Erosketa-baldintza orokorrak - Abk online

Kontratazioko Baldintza Orokor hauek (aurrerantzean Baldintza Orokorrak) ABK ASOCIACIÓN BARAKALDO DE COMERCIO, HOSTELERÍA, SERVICIOS, ENTIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES ZONALek (aurrerantzean ABK Barakaldo) eskaintzen dituen produktuen salerosketa-prozesua arautzen dute. IFK: G95920450, www.abkbarakaldo.com webgunean eskuragarri dagoen katalogoan.  Baldintza Orokorrek ABK Barakaldoko Elkartea eta eroslea (Bezeroa) lotzen dituzte, eta zenbait eskubide eta betebehar ematen dizkiete, orri horren bidez eskaera bat egiten eta onartzen duen unetik.

Bi aldeek nahitaez bete behar dituzte, eta, beraz, ezinbestekoa da eskaera bat formalizatzeko onartzea.

Horregatik, bezeroak arretaz irakurri behar ditu baldintza horiek. Klausulen goiburuak informaziozkoak baino ez dira, eta ez dute baldintza orokorren interpretazioan eraginik izango, ez dute kalifikatuko edo zabalduko. Baldintza orokor hauek indarra duen legezko araudian xedatutakoak arautuko ditu.

PARTE HARTZEN DUTEN ALDEAK:ENPRESA BITARTEKARIA, ABK ASOCIACIÓN BARAKALDO, IFK: G95920450, www.abkbarakaldo.com, BEZEROA web orriaren titularra den enpresa, www.abkbarakaldo.com web orriko erabiltzaile guztiak eskaera bat egin eta eskaera egiten duenean onartzen dituen erabiltzailetzat hartzen dira.Bezeroak halakotzat erregistratu beharko du eta nahitaez datu hauek eman beharko ditu eskaera egin ahal izateko: izen-deiturak edo sozietatearen izena, fakturazioaren helbidea, harremanetarako telefonoa eta harremanetarako helbide elektronikoa.

KONTRATUAREN XEDEA:ABK Barakaldok bere webgunean eskaintzen dituen produktuen salerosketa.

ESKAINTZA-PROZESUA:ABK Barakaldoren eskaintza www.abkbarakaldo.com webgunean agertzen diren produktuetara mugatzen da.  Produktu edo zerbitzu bakoitzaren fitxak publikoarentzako salmenta-prezioa adierazten du, BEZa barne. Produktu edo zerbitzuen prezioa eskaera egiten den unean web orrian agertzen dena izango da. Kodeen bidez egindako sustapenak eta/edo deskontuak ezin dira metatu. Sustapen eta/edo deskontu guztiak ez dira metatuko, besterik adierazi ezean.

ESKAINTZA ONARTZEA:Bezeroak egindako eskaera espresuki onartzen duenean eta Baldintza Orokorrak onartu ondoren gertatzen da. Horiek onartu eta erosketa-prozesua bukatzean gauzatzen da.

ESKAEREN ORDAINKETA: Eskaera bakoitzerako ezarritako prezioa ordaintzeko modu bat dago, eta horien artean bezeroak aukera dezake:

Bezeroak kreditu-txartelaren bidez egin dezake ordainketa, eta eskaera egiten den unean egingo da eragiketa. Verified Visak babestutako Visa eta Mastercard txartelak bakarrik onartzen dira. Verified-ek bezeroaren txartela erregistratu gabe badu, bezeroak bere banku edo kutxan kontsultatu beharko du erregistratu ahal izateko.

ESKAERAK ENTREGATZEA: Produktuak edo zerbitzuak establezimenduan bertan entregatuko dira, produktuaren fitxan zehazten den bezala, eta produktu edo zerbitzu horiek jasoko dituen pertsonari.

Eskaera batek hainbat eskaeratako produktuak baditu, produktu bakoitza produktu bakoitzaren fitxan ezarritako jarraibideen arabera jaso beharko da.

Eskaera osatzen duen produktuaren edo produktuen eskuragarritasuna aldatu egin daiteke, baldin eta aldi bereko eskaerak egiten badira produktu beraren edo produktuen izakinen amaiera dakartenak.

ALDAKETAK ETA ITZULKETAK

Aldaketen eta itzulketen kasuan, establezimendua izanen da arduraduna, indarra duen araudia betez.

ATZERA EGITEKO ESKUBIDEA

Bezeroari kontratua/eskaera hamalau egun naturaleko epean bertan behera uzteko eskubidea aitortzen zaio, justifikatu beharrik gabe. Atzera egiteko epea zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek ondasunen edukitza materiala eskuratu eta 14 egun naturaleko epean amaituko da. Atzera egiteko eskubidea erabiltzeko, ABK Barakaldori jakinarazi behar diozu (zure izena, helbide osoa, telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa sartuta) kontratuari uko egiteko erabakia, adierazpen argi baten bidez (posta elektronikoaren bidez).

Atzera  eginez gero, zuregandik jasotako ordainketa guztiak itzuliko dizkizugu, bidegabeko atzerapenik gabe, eta, nolanahi ere, kontratu/eskaera honetan atzera egiteko erabakia jakinarazten diguzun egunetik 14 egun natural igaro baino lehen. Hasierako transakziorako erabili duzun ordainketa-modu bera erabiliko dugu itzulketa hori egiteko, non eta ez duzun berariaz aurkakoa xedatu: nolanahi ere, ez duzu inolako gasturik izango itzulketaren ondorioz.

Errenboltsoa atxiki ahal izango dugu ondasunak jaso arte, edo haiek itzultzeko froga bat aurkeztu arte, lehenengo betetzen den baldintzaren arabera.

Ondasunak zuzenean itzuli edo entregatu beharko dizkiguzu, bidegabeko atzerapenik gabe, eta, nolanahi ere, kontratuan atzera egiteko erabakia jakinarazten diguzun egunetik kontatzen hasita 14 egun naturaleko epean. Epea betetzat joko da ondasunak epe hori bukatu baino lehen itzultzen baditu. Ondasunak itzultzeko zuzeneko kostua ordaindu beharko duzu. Ondasunen izaera, ezaugarriak eta funtzionamendua ezartzeko beharrezkoa ez den manipulazio baten ondorioz sortzen den ondasunen balioa murriztearen erantzule bakarra izango zara.

Atzera egiteko epe horretatik kanpo, ez dira eskaerak ezeztatzea onartuko.

BEZEROAREN BETEBEHARRAK: Irakurri baldintza orokor hauek eskaera onartu aurretik. Baldintza orokorrak errespetatzea eskaera onartu ondoren. Eskaera egitean hitzartutako prezioak ordaintzea.

ABK Barakaldoren BETEBEHARRAK: Produktua egoera onean entregatzea ezarritako bilketa-tokian. Eskaerak egiterakoan adostutako prezioa errespetatzea.

BEZEROAREN ESKUBIDEAK: Eskaera osatzen duten produktuak egoera ezin hobean jasotzea.

Ezeztatu eskaera posta elektronikoz jaso aurretik.

ABK ESKUBIDEAK Barakaldo: Eskaeren ordainketa jasotzea. Zure web orrian zure produktuetarako ezarritako prezioak aldatzea. Produktua entregatzeko epeak aldatzea, eskuragarritasunaren arabera. Bezeroak ez ordaintzeagatik eskaerak bertan behera uztea. Web orria bertan behera uztea, aurretik jakinarazi gabe.

JAKINARAZPENAK: kontratu honek sortzen dituen era guztietako jakinarazpen, errekerimendu eta idatzien ondorioetarako, ABKren helbidetzat hartuko da Baldintza Orokor hauetan adierazitakoa.

KLAUSULEN BALIOA: Nahiz eta kontratu honetako klausula baten edo haren aldeetako baten baliaezintasuna edo aplikaezintasuna eman, gainerako klausulek edo horien alderdiek baliozkoak izaten jarraituko dute eta balioa izango dute.

APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA: Baldintza Orokor hauek indarrean dagoen Espainiako araudiak arautzen ditu, eta, zehazki, honako hauek: Kode Zibila; 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Babeserako Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena; 7/98 Legea, apirilaren 13koa, Txikizkako Merkataritzari buruzkoa; Alderdiek, beren foruari berariaz uko eginez, Espainiako legeria onartu dute kontratu honen lege zuzentzailetzat, eta, ondorioz sor daitezkeen auziak ebazteko, Bilboko epaitegi eta auzitegietara jo dituzte.

Shopping Cart