Legezko oharra

“Baldintza orokor” hauek ABK BARAKALDOKO ESKUALDEKO MERKATARITZA, OSTALARITZA, ZERBITZU, ENPRESA ETA MERKATARITZA ELKARTEA (aurrerantzean ABK ASOCIACIÓN) elkarteak Interneten ERABILTZAILEEI eskaintzen dien gunearen erabilera arautzen dute. Gunea erabiltzeak Gunearen ERABILTZAILE izaera ematen dio, eta ERABILTZAILEA baldintza orokor eta/edo partikular guztiei erabat eta erreserbarik gabe onartzen diela adierazten du, ERABILTZAILEA Gunera sartzean ABK ELKARTEAK argitaratutako bertsioari dagokionez. Horregatik, ERABILTZAILEAK Lege Ohar honen edukia arretaz irakurri behar du, gunea erabili nahi den bakoitzean.

Gune honetan, erabiltzaileen arteko harremanak definitzen dituzten termino eta baldintza legalei buruzko informazio guztia topatu ahal izango du erabiltzaileak, bai eta ni ere webgune honen arduraduna. Erabiltzaile zaren aldetik, garrantzitsua da termino horiek ezagutzea nabigatzen jarraitu aurretik.

WEBGUNEAREN LEGEZKO ARDURADUNA

Izena: ABK ELKARTEA

IFK: G95920450

Helbidea: La Paz 14 lonja, 48903 Barakaldo

Harremanetarako: abkbarakaldo@gmail.com

Webgunearen xedea: Elkartearen jarduerari buruzko informazioa, elkarteko kideak.

ABK ELKARTEAK, web orri honen arduraduna den aldetik, erabiltzaileen eta elkartuen informazioa berme osoz prozesatzeko konpromisoa hartzen du, bai eta nire erabiltzaileen datu pertsonalak bildu eta erabiltzeko baldintza nazional eta europarrak betetzeko konpromisoa ere.

Web gune honek, beraz, zorrotz betetzen ditu Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (DBLO) eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, DBLO garatzeko Araudia deritzona. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua ere betetzen du, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, bai eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea ere (LSSICE edo LSSI).

Legezko Ohar honen xedea Web Gunearen sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzea da, ABK ELKARTEAk Web Gunearen bidez erabiltzaileei eskaintzen zaizkien zerbitzu eta/edo produktu espezifikoen erabilera arautuko duten baldintza partikularrak ezar ditzakeen arren.

ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

Baldintza orokor hauek www.abkbarakaldo.com webgunea osatzen duten orri guztien sarrera eta erabilera arautzen dute, baita horietan erabiltzaileen eskura jartzen diren eduki eta zerbitzuak ere.

www.abkbarakaldo.com webgunera sartu, nabigatu eta hura erabiltzeak berekin dakar eta berekin dakar erabiltzaileak baldintza orokor hauek onartzea. Erabiltzailea da Web Gunean garatutako zerbitzuetan sartu, nabigatu, erabili edo parte hartzen duen pertsona.

ABK ELKARTEAk eskubidea du web gunearen aurkezpena, konfigurazioa eta kokapena noiznahi aldatzeko, bai eta bertan dauden edukiak, produktuak eta zerbitzuak ere.

ERABILTZAILEEN KONPROMISOAK ETA BETEBEHARRAK

Erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da, eta onartzen du webgune honetan sartzeak ez duela esan nahi, inola ere, ABK ELKARTEArekin harreman komertziala hasi denik. Horrela, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea, bere zerbitzuak eta edukiak indarrean dagoen legeria, fede ona eta ordena publikoa hautsi gabe erabiltzeko.

Debekatuta dago webgunea legez kontrako edo kalte egiteko erabiltzea, edo, edozein modutan ere, web gunearen ohiko funtzionamendua galarazi edo eragotzi ahal izatea.

Webgune honetako edukiei dagokienez, debekatuta dago:

  • Haien erreprodukzioa, banaketa edo aldaketa, osoa edo partziala, legezko titular gisa baimena izan ezean.
  • Zerbitzu-emailearen edo nire legezko titularraren eskubideak urratzea.
  • Merkataritza- edo publizitate-helburuetarako erabiltzea.

Webgune hau erabiltzean, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du bere irudia, interesak eta eskubideak kaltetzen ahal dituen portaerarik ez egiteko, www.abkbarakaldo.com web gunea kaltetu, baliogabetu edo gainkargatzeko, edo, edozein modutan ere, web orri hori normaltasunez erabiltzea eragotziko duen ezer ez egiteko.

Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, beraz, www.abkbarakaldo.com ezin duela bermatu erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo haien dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzaketen malwarerik edo bestelako elementurik ez dagoenik, nahiz eta beharrezko baliabide guztiak eta segurtasun-neurri egokiak jarri elementu kaltegarri horiek saihesteko.

IRAGARKI BABESTUAK, AFILIATUEN ESTEKAK ETA PUBLIZITATEA.

 Gaur egun, web gune honetan ez dago babestutako edukirik, publizitate-iragarkirik edo afiliazio-estekarik, baina lege-ohar honetan horren berri emateko konpromisoa hartzen dugu, eduki hori web orri honi gehitzen bazaio.

SEGURTASUN NEURRIAK

 Erabiltzaileak ABK ELKARTEAri jakinarazitako datu pertsonalak datu-base automatizatuetan gorde daitezke, edo ez. Datu-base horien titulartasuna ABK ELKARTEAri dagokio soilik, eta ABK elkarteak bere gain hartzen ditu datu horietan dagoen informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta kalitatea bermatzen duten neurri tekniko, antolamenduzkoak eta segurtasunekoak, datuak babesteko indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Erabiltzaileen eta www.abkbarakaldo.com helbidearen arteko komunikazioak kanal segurua erabiltzen du, eta transmititutako datuak https protokoloei esker zifratzen dira; beraz, segurtasun-baldintza onenak bermatzen ditut erabiltzaileen konfidentzialtasuna bermatuta egon dadin.

JABETZA INTELEKTUALA / COPYRIGHT

 Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1. artikuluetako bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, berariaz debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta publikoki jakinaraztea, ABK ELKARTEAren baimenik gabe, merkataritza-xedeekin, edozein euskarritan eta edozein baliabide teknikoren bidez, eskuragarri jartzeko modua barne.

Erabiltzaileak ABK ELKARTEAren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du.

Erabiltzaileak badaki eta onartzen du web gune osoa, testua, softwarea, edukiak (horien egitura, hautaketa, antolamendua eta aurkezpena barne), podcast-a, argazkiak, ikus-entzunezko materiala eta grafikoak barne, markek, egile-eskubideek eta bestelako eskubide legitimoek babesten dutela, Espainia kide den nazioarteko itunen eta Espainiako beste jabetza-eskubide eta lege batzuen arabera.

KANPOKO ESTEKAK

www.abkbarakaldo.com webgunearen titularrak erabiltzen edo kontrolatzen ez dituen beste leku batzuetarako estekak izan ditzake webgune honek. Horregatik, ABK ELKARTEAk ez du bere gain hartzen webgune horietako edukien edo haien pribatutasun-praktiken zilegitasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna eta gaurkotasuna.

Mesedez, ABK ELKARTEkoak ez diren web gune horiei informazio pertsonala eman aurretik, kontuan izan zure pribatutasun-praktikak ez direla gureak.

Web gunean beste esteka batzuk egoteak helburu informatiboa besterik ez du, eta ez da, inola ere, helburuko Interneten eskaintzen diren produktu edo zerbitzuak kontratatzeko gonbita edo gomendioa, espresuki besterik adierazi ezean.

ABK ELKARTEAk ez ditu inola ere gainbegiratzen edo kontrolatzen bertako edukiak, zerbitzuak edo edozein material. Beraz, ez du bere gain hartzen esteka horietara sartzeak ekar ditzakeen emaitzen ardura.

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA KENTZEA

 ABK ELKARTEA saiatuko da akats teknikoek eragindako arazoak ahalik eta gehien murrizten, eta web guneko zerbitzuak eta edukiak aldi baterako eten ahal izango ditu, horien mantentze-, hobetze- edo konpontze-lanak egiteko. Horrek ez dio inolako kalte-ordainik emango erabiltzaileari kontzeptu horiengatik.

Web orri honetako titulu hori ez da erantzulea izango zerbitzuaren etendurarik edo funtzionamendu okerrik baldin badago, halabeharrezko, ezinbesteko edo kontroletik kanpo dauden bestelako arrazoiengatik.

Web gunean sartutako edukiak fede onez landu dira beti, erabiltzaileei informazioa emateko asmoz. Beraz, enpresak ez du bere gain hartzen informazio horren osotasun edo zehaztasunari buruzko inolako erantzukizunik, eta ez du bermatzen informazio horren zehaztasuna, ez eta hura egunean jartzea ere. Informazio hori aldez aurretik jakinarazi gabe alda daiteke. Web guneak izan ditzakeen akats tipografiko, formal edo zenbakizkoez ere ez da arduratzen.

Web orri honen titularra ez da erabiltzaileek blogaren bidez edo sortu daitezkeen parte hartzeko beste tresna batzuen bidez emandako iritzien erantzule izanen, aplikatzekoa den araudian aurreikusitakoarekin bat. Eta ez da inola ere erabiltzaileek webgunea gaizki erabiltzearen erantzule izanen.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

www.abkbarakaldo.com eta ERABILTZAILEAREN arteko harremana indarrean dagoen Espainiako araudiaren arabera arautuko da, eta edozein eztabaida Bilboko epaitegien eta auzitegien mende jarriko da, lege aplikagarriak besterik xedatzen ez badu behintzat.